ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ CADDX

Εάν ανάψει το λαμπάκι Service στον πληκτρολόγιο του συναγερμού σου CADDX

Πάτησε αστεράκι (*) και τον αριθμό 2

Το πληκτρολόγιο θα ανάψει έναν ενδεικτικό αριθμό, που αντιστοιχεί στον παρακάτω πίνακα βλαβής. Αυτή είναι η κατηγορία βλάβης και φαίνεται στην παρακάτω λίστα.

πχ Εάν πατήσεις  * 2 και ανάψει το 1 = κωδικός σφάλματος 1 σημαίνει πως υπάρχει γενικό σφάλμα στον πίνακα, έτσι πιέζοντάς ΞΑΝΑ  τον αριθμό 1, το πληκτρολόγιο μας δείχνει την υποκατηγορία του σφάλματος 1

Εάν σε αυτή την φάση, ανάψει το 8 = Σημαίνει πρόβλημα γείωσης.

Item added to cart.
0 items - 0,00


Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης να παραμένει μονο ένα άτομο στο χώρο και να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων.