Ανίχνευση Εισβολής είναι ο εντοπισμός του εισβολέα περιμετρικά ή εντός του προστατευόμενου χώρου.

Item added to cart.
0 items - 0,00