Οπτική Επιβεβαίωση είναι η υπηρεσία επαλήθευσης του συναγερμού, ύστερα από αποστολή του συμβάντος στο ΚΛΣ από το σύστημα συναγερμού CADDX. Ο χειριστής, μέσω ειδικού λογισμικού, αποκτά πρόσβαση στις κάμερες που επιτηρούν την περιοχή του συναγερμού, ώστε να εξακριβώσει, τον ακριβή λόγο του συναγερμου.

Item added to cart.
0 items - 0,00


Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης να παραμένει μονο ένα άτομο στο χώρο και να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων.