Οπτική Επιβεβαίωση είναι η υπηρεσία επαλήθευσης του συναγερμού, ύστερα από αποστολή του συμβάντος στο ΚΛΣ από το σύστημα συναγερμού CADDX. Ο χειριστής, μέσω ειδικού λογισμικού, αποκτά πρόσβαση στις κάμερες που επιτηρούν την περιοχή του συναγερμού, ώστε να εξακριβώσει, τον ακριβή λόγο του συναγερμου.

Item added to cart.
0 items - 0,00