Είναι η σήμανση συναγερμού (η ενεργοποίηση της σειρήνας, η αποστολή σήματος στο κέντρο λήψης σημάτων, αποστολή SMS) κτλ. χωρίς αντικειμενικό λόγο. Αυτό οφείλεται συνήθως σε βλάβη των περιφερειακών ανιχνευτών του συναγερμού, εσφαλμένης εγκατάστσης, της καλωδίωσης του συναγερμού ή σε σφάλμα χειρισμού.

Item added to cart.
0 items - 0,00