ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ενεργοποιούμε την επιλογή *8 9713 0# 37# **** 7on*#   ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DL900 CONTROL PANEL > SYSTEM 2 > CLOCK USES INTERNAL CRYSTAL

Item added to cart.
0 items - 0,00


Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης να παραμένει μονο ένα άτομο στο χώρο και να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων.