συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

164,99

Σύνδεση του συναγερμού σου, με το κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας (ΚΛΣ) για 1 έτος μέσω τηλεφωνικής γραμμής PSTN, ISDN ή VoIP

  • Δωρεάν μετάβαση τεχνικού

  • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 1 έτος 

  • Απαραίτητη προυπόθεση να υπάρχει καλωδίωση από τηλεφωνική πρίζα ή το ρούτερ έως τον πίνακα συναγερμού

 

Ισχύει μόνο για νέες συνδέσεις, online

συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
164,99