Ενεργοποίησα την συνδρομή μου στο κέντρο λήψης σημάτων. Τι πρέπει να ξέρω ;

Ενεργοποίησα την συνδρομή μου στο κέντρο λήψης σημάτων. Τι πρέπει να ξέρω ; α. Σε περίπτωση που χτυπήσει συναγερμός και δεν αφοπλιστεί Ο χειριστής θα ειδοποιήσει την αστυνομια και έπειτα τα τηλέφωνα ειδοποίησης β. Σε περίπτωση που χτυπήσει ο συναγερμός και ο χρήστης αφοπλίσει ο χειριστής θα καλέσει στον προστατευόμενο χώρο και θα ζητήσει τον …

Read moreΕνεργοποίησα την συνδρομή μου στο κέντρο λήψης σημάτων. Τι πρέπει να ξέρω ;

Item added to cart.
0 items - 0,00