Ενώ το μόνιτορ είναι αναμμένο, κρατάμε πατημένο το Power και κόβουμε-δίνουμε ρεύμα.

Item added to cart.
0 items - 0,00