προγραμματισμος NX7002N καρτας GSM για πίνακα CADDX

 

Διαβάστε εδώ προγραμματισμό NX7002N από το πληκτρολόγιο

Θα χρειαστείτε : Λογισμικό CADDX DL900. Επιπλέον : φύσα COM διασύνδεσης

Από το λογισμικό DL900

1)   Expanders -> GSM (ανοίγουμε την καρτέλα)

Destination (καρτέλα) -> report control 1

Destination (Επιλογή) -> Home text group 1

Report when -> Report always

Απο κάτω έχει καρτέλα event και Partition, εκεί επιλέγουμε σε ποια partition ποια event θα δουλέψουν.

2) Timers  1

στο max Rerts Ζ4 -> να γίνει αλλάγή σε μεγαλύτερο νούμερο

3) SMS

Στο sms service   sms address   το νούμερο του κέντρου   της sms

4) Lanquange

στο 1  -> (για ένα νούμερο)
English UK

5) Text flags

tsek στα -> Home text control   και  Requaire registratio home

6) Home text phone numbers

στο 1 -> νούμερο του χρήστη
στο 2 -> ……

Report control   1 tsek

7) Test -> home text  password  home 1 
(Για κωδικό κατα την αποστολή )

Item added to cart.
0 items - 0,00