συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

149,99

Περιγραφή

Σύνδεση του συναγερμού σου, με το κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας (ΚΛΣ) για 1 έτος.

  • Δωρεάν μετάβαση τεχνικού
  • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 1 έτος 

 

Ισχύει μόνο για νέες συνδέσεις, online

συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
149,99