συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

149,99

Περιγραφή

Σύνδεση του συναγερμού σου, με το κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας (ΚΛΣ) για 1 έτος.

  • Δωρεάν μετάβαση τεχνικού
  • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για 1 έτος 

 

Ισχύει μόνο για νέες συνδέσεις, online

συνδρομη με το κεντρο λήψης σημάτων
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
149,99


Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης να παραμένει μονο ένα άτομο στο χώρο και να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων.