Αλλαγή κωδικού caddx

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα δεξία, προκειμένου να αλλάξετε τον κωδικό CADDX

Ενώ το σύστημα είναι αφοπλισμένο, πληκτρολογούμε : αστεράκι πέντε -ενα δυο τρια τεσσερα – μηδεν ενα – δυο δυο δυο δυο – διεση

*  5 1234 01 2222 #

Η παραπάνω εντολή αλλάζει τον μάστερ κωδικό  (κύριο κωδικό) 1234 σε κωδικό 2222

ΠΡΟΣΟΧΗ εκτελείτε την παραπάνω εντολή με ιδιαίτερη προσοχή. Ουδεμια ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της.

Item added to cart.
0 items - 0,00