Λίστα προβλημάτων σε συναγερμούς CADDX (επεξήγηση βλάβης σύμφωνα με το LED SERVICE)

– Εάν ανάψει το λαμπάκι Service στον πληκτρολόγιο του συναγερμού σου CADDX θα πρέπει να κάνεις τις παρακάτω ενέργειες ώστε να εντοπίσεις, που οφείλεται η βλάβη που έχει προκαλέσει την ένδειξη σέρβις.

Πάτησε αστεράκι (*) και τον αριθμό 2

Το πληκτρολόγιο θα ανάψει έναν ενδεικτικό αριθμό, που αντιστοιχεί στον παρακάτω πίνακα βλαβής. Αυτή είναι η κατηγορία βλάβης και φαίνεται στην παρακάτω λίστα.

πχ Εάν πατήσεις  * 2 και ανάψει το 1 = κωδικός σφάλματος 1 σημαίνει πως υπάρχει γενικό σφάλμα στον πίνακα, έτσι πιέζοντάς ΞΑΝΑ  τον αριθμό 1, το πληκτρολόγιο μας δείχνει την υποκατηγορία του σφάλματος 1

Εάν σε αυτή την φάση, ανάψει το 8 = Σημαίνει πρόβλημα γείωσης.

Item added to cart.
0 items - 0,00