Αναβει το σερβις (service) πορτοκαλί χρώμα

όταν υπάρχει πρόβλημα – προβλήματα σε συναγερμούς CADDX

 

ΒΗΜΑ 1

Πατήστε * 2 ενώ το σύστημα είναι αφοπλισμένο

ΒΗΜΑ 2

σημειώστε ποιος ή ποιοι αριθμοί είνα αναμμένοι

Πατήστε #

Πατήστε * 2 και τον πρώτο αριθμό που έχετε σημειώσει, θα σας ανάψει άλλος αριθμός. Σημειώστε τον, πατήστε #

Κάντε την ιδια διαδικασία εφόσον υπαρχουν και αλλοι αριθμοι, που έχετε σημειώση στο δεύτερο βήμα 

πατήστε # για να επιστρεψετε σε κατάσταση αναμονής

Item added to cart.
0 items - 0,00


Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Για την ασφάλεια όλων μας, παρακαλούμε κατά την διάρκεια της επίσκεψης να παραμένει μονο ένα άτομο στο χώρο και να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων.