Αναψε το λαμπάκι service σε πληκτρολογιο συναγερμού CADDX ;

Εάν άναψε το λαμπάκι σερβις (service) στο πληκτρολογιο του συναγερμού σου

πατήστε * 2

και διαβάστε παρακάτω την περιγραφή της βλάβης

1 = Γενικό πρόβλημα συστήματος

2 = Παραβίαση ζώνης

3 = Πεσμένη μπαταρία ζώνης (για ασύρματα συστήματα)

4 = Απώλεια επιτήρησης ζώνης

5 = Πρόβλημα ζώνης

6 = Πρόβλημα τηλεφώνου (γραμμής) no voltage

7 = Αποτυχία επικοινωνίας

8 = Απώλεια ώρας/ημερομηνίας

# για έξοδο

Item added to cart.
0 items - 0,00